Statystyki

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie ze słuchaczami cudzoziemcami, których w 2013 r. było 28):

UJ + CM

2395

UJ

1722

CM

673

Wydział Prawa i Administracji UJ

824

Wydział Filozoficzny

0

Wydział Polonistyki

102

Wydział Filologiczny

106

Wydział Historyczny

134

Wydział Matematyki i Informatyki

54

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

0

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

31

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

64

Wydział Chemii

16

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

359

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

32

Wydział Nauk o Zdrowiu

47

Wydział Farmaceutyczny

121

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

505

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie ze słuchaczami cudzoziemcami, których w 2012 r. było 39):

 

UJ + CM

2612

UJ

1989

CM

623

Wydział Prawa i Administracji UJ

872

Wydział Filozoficzny

22

Wydział Polonistyki

164

Wydział Filologiczny

146 

Wydział Historyczny

166

Wydział Matematyki i Informatyki

74

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

0

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

39

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

79

Wydział Chemii

42

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

337 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

48

Wydział Nauk o Zdrowiu

45

Wydział Farmaceutyczny

126

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

452

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (łącznie ze słuchaczami cudzoziemcami, których w 2011 r. było 25):

 

 

UJ + CM

2648

UJ

2082

CM

566

Wydział Prawa i Administracji UJ

501

Wydział Filozoficzny

42

Wydział Polonistyki

172

Wydział Filologiczny

218 

Wydział Historyczny

144

Wydział Matematyki i Informatyki

57

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

25

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

125

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

62

Wydział Chemii

47

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

591 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

98

Wydział Nauk o Zdrowiu

46

Wydział Farmaceutyczny

128

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

392

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

UJ + CM 3 069
UJ 2 511
CM 558
Wydział Prawa i Administracji UJ 591
Wydział Filozoficzny 282
Wydział Polonistyki 156
Wydział Filologiczny 171 
Wydział Historyczny 174
Wydział Matematyki i Informatyki 80
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 46
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 89
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 61
Wydział Chemii 45
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 745 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 71
Wydział Nauk o Zdrowiu 48
Wydział Farmaceutyczny 131
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ 379

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku

kontakt

Biuro Doskonalenia Kompetencji
tel. (+48 12) 663 10 48
e-mail: studia.podyplomowe@uj.edu.pl