Lean Management oraz Lean Office

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania (wraz z Lean Action Sp. z o.o.)
Nazwa studiów podyplomowych
Lean Management oraz Lean Office
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
5 300 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 2.322, Kraków
Telefon
12/664 56 82
Godziny przyjęć w sekretariacie
Poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 11.00-14.00 oraz w wybrane soboty w miesiącu od 8.30-12.30 (terminy podane na stronie www.econ.uj.edu.pl)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia.
Zasady-rekrutacji

Kolejność zgłoszeń.

Termin składania dokumentów: od 05.06.2018 do wyczerpania limitu miejsc.
Limit przyjęć
min. 22 osób maks. 44 osób
Termin rekrutacji
od 05.06.2018 do $termin-do
Początek studiów
20.10.2018
Opis studiów

Studia podyplomowe Lean Management oraz Lean Office mają na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie zarządzania zgodnie z koncepcją lean management. Studia przeznaczone są dla osób, które interesują się profesjonalnym zarządzaniem, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy lean managera. Kierowane są zarówno do osób, pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia. Słuchaczom stwarzamy możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: Lean Office lub Lean Manufacturing.

Organizatorzy opracowali program studiów pozwalający pozyskać słuchaczom wszechstronną i najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami, zgodnie z koncepcją lean management. Współorganizatorem studiów jest firma Lean Action Sp. z o. o. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez pracowników naukowych UJ oraz praktyków z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu.

Terminy zajęć
Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 19.00 (około 10 do 12 zjazdów).
Punkty ECTS
31
Wymagane dokumenty
Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 fot. 35 x 45 mm, kwestionariusz.
Program studiów

Wprowadzenie do Zarządzania Jakością – 10h

Wprowadzenie do Lean Management – 10h

Zarządzanie zmianą i motywowanie pracowników do zmian – 10h

Zarządzanie ludźmi w koncepcjach projakościowych – 10h

Kaizen – 10h

Zarządzanie procesami – 10h

Seminarium – 20h

Gra symulacyjna "Lean Success Factory" i sposoby rozwiązywania problemów – 10h

Po zakończeniu zajęć wspólnych słuchacze wybierają jedną ze specjalności:

SPECJALNOŚĆ: Lean Office

Mapowanie Strumienia Wartości i mierniki procesów w biurze - 10 h

Porządkowanie i standaryzowanie pracy w biurze - 5 h

Zarządzanie wizualne w biurze - 5 h

Zarządzanie procesami w biurze - 5 h

Automatyzacja procesów biurowych - 10 h

Lean w biurze - Eksperci contra Workout - 10 h

Strategia wdrożenia Lean i tworzenie kultury Lean w biurze - 10 h

Wizyta studyjna w firmie usługowej wdrażającej Lean Management - 5 h

SPECJALNOŚĆ: Lean Manufacturing

Mapowanie Strumienia Wartości i mierniki procesów w firmach produkcyjnych - 10 h

Porządkowanie i standaryzowanie pracy w firmach produkcyjnych - 5 h

Pomiar procesów produkcyjnych - 5 h

Przezbrajanie i dostępność maszyn - 10 h

Zarządzanie wizualne w firmach produkcyjnych - 5 h

Logistyka wewnętrzna - 10 h

Strategia wdrożenia Lean i tworzenie kultury Lean w firmach produkcyjnych - 10 h

Wizyta studyjna w firmie produkcyjnej wdrażającej Lean Management - 5 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Marek Bugdol
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office uzyska unikatowe kwalifikacje pozwalające na pracę w charakterze menedżera, konsultanta, specjalisty w zakresie systemów zarządzania zgodnych z koncepcją lean management.

Absolwent będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról menedżera Lean oraz lidera zespołów usprawniających Lean w organizacjach (usługowych lub produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności). Absolwent pozna i zrozumie instrumenty (zasady, metody, techniki, narzędzia) stosowane w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management oraz będzie umiał je dobrać w taki sposób, aby organizacja osiągnęła założone cele. Ponadto będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz właściwego motywowania zarówno samego siebie jak i członków zespołu do lepszej, bardziej efektywnej pracy.

Kwalifikacje te zostaną potwierdzone formalnie świadectwem ministerialnym ukończenia studiów podyplomowych wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.