Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Psychologii Stosowanej
Nazwa studiów podyplomowych
Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
4 800 zł
Adres
ul. prof. S. Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
Telefon
695 031 741 (wt., czw. 10.00-14.00)
Godziny przyjęć w sekretariacie
W weekendy, kiedy odbywają się zajęcia – do ustalenia z uczestnikami studiów lub kontakt: p. Katarzyna Kawa: 695 031 741 (wt., czw. 10.00-14.00).
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Ukończenie studiów wyższych (magisterskich)
Zasady-rekrutacji
Kolejność złożenia podań. W przypadku przekroczenia limitu miejsc przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna nadesłanych dokumentów. Dokumenty należy wysyłać drogą listowną na adres: Instytutu Psychologii Stosowanej z dopiskiem „Interwencja kryzysowa”, istnieje możliwość bezpośredniego dostarczenia dokumentów do skrzynki Studiów Podyplomowych Instytutu Psychologii Stosowanej.
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 100 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2018 do 14.09.2018
Początek studiów
Październik 2018
Opis studiów
Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków, pragnących poszerzyć swoje wykształcenie o wiedzę z psychologii kryzysu. Prowadzone kursy przekazują zarówno wiedzę, jak i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania i oceny kryzysu (w tym także kryzysów rozwojowych i związanych z procesami wypalenia zawodowego), szacowania podstawowych zasobów człowieka (sposób komunikowania się, style podejmowania decyzji) oraz strategii świadczenia pomocy i interwencji, zarówno w modelu pracy indywidualnej, jak i pracy z rodziną czy oddziaływań w społeczności. Zajęcia mają na celu także poprawę podstawowych umiejętności komunikacyjnych uczestników, zrozumienie mechanizmów konfliktów międzyludzkich, identyfikowanie przyczyn trudności w radzeniu sobie z nimi, poznanie sprawdzonych technik rozwiązywania konfliktów, praktyczne zapoznanie się z wybranymi paradygmatami prowadzenia negocjacji.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w wybrane soboty 9:00-18:00 i niedziele 9:00-18:00 w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków.
Punkty ECTS
62
Materiały dostępne w sekretariacie
Kwestionariusz osobowy
Wymagane dokumenty

• kwestionariusz osobowy

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

• podanie do kierownika Studiów Podyplomowych z motywacją wyboru kierunku

• dwie fotografie

 

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr Piotr Passowicz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych