English and European Union Law

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Nazwa studiów podyplomowych
English and European Union Law
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
1900 zł + 1200 euro
Adres
ul. Bracka 12, 31-005 Kraków
Telefon
12 4220908
Godziny przyjęć w sekretariacie
pon-piąt 8:30 – 15:00
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
angielski
Wymagania wstępne
absolwent studiów I lub II stopnia, bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Zasady-rekrutacji
Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 100 osób
Termin rekrutacji
od 01.07.2018 do 15.10.2018
Początek studiów
29 października 2018
Opis studiów
Celem studiów jest dostarczenie gruntownej wiedzy stanowiącej wprowadzenie do angielskiego systemu prawnego, a także zapoznanie słuchaczy z prawem Unii Europejskiej z angielskiej perspektywy.
Terminy zajęć
sobota, niedziela
Punkty ECTS
40
Materiały dostępne w sekretariacie
wszystkie materiały dostępne online
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz kandydata na studia dyplomowe, kserokopia dyplomu.
Program studiów

Pierwszy Rok

• ENGLISH LEGAL SYSTEM (Angielski system prawny) (wraz z wprowadzeniem do prawa konstytucyjnego UE)

• CRIMINAL LAW (Prawo karne)

• LAW OF CONTRACT (Prawo umów)

• CONTRACT DRAFTING AND SALE OF GOODS LAW (Tworzenie umów i prawo sprzedaży)

• LAW OF TORT (Prawo deliktowe)

• LAW OF TRUSTS/PROPERTY (Prawo trustów/własności)

Drugi Rok

• EU CONSTITUTIONAL AND SUBSTANTIVE LAW (Prawo materialne UE)

• INTELLECTUAL PROPERTY LAW (Prawo własności intelektualnej)

• LAW OF BUSINESS ASSOCIATIONS (Prawo Spółek)

• INTERNATIONAL TRADE LAW (including International Commercial Litigation) (Prawo handlu międzynarodowego)

Efekty kształcenia
poznanie angielskiego systemu prawnego ze szczególnym naciskiem na umiejętności praktyczne
Kierownik studiów
dr Marta Soniewicka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych