Kosmetologia praktyczna

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Nazwa studiów podyplomowych
Kosmetologia praktyczna
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
7 900 zł
Adres
ul. Medyczna 9; 30-688 Kraków
Telefon
12 6205830
Godziny przyjęć w sekretariacie
sekretariat p. 6/10 VI piętro, budynek B, pn-pt: 8.00-15.00, sb, ndz – po uzgodnieniu telefonicznym
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz rejestracja w systemie ERK.
Zasady-rekrutacji

1. Rejestracja w systemie ERK http://www.erk.uj.edu.pl : 14.05.2018 – 11.09.2018

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

W przypadku gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Ogłoszenie listy rankingowej: 14.09.2018

2. Wpisy na studia: 17-20.09.2018 (I tura)

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 14.05.2018 do 11.09.2018
Początek studiów
13 października 2018
Opis studiów

Studia podyplomowe „Kosmetologia Praktyczna" stwarzają uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu kosmetologii. Kierunek łączy w sobie obszary kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych w salonach kosmetycznych i gabinetach medycyny estetycznej, aptekach i drogeriach (dermokonsultacja), uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej SPA i Wellness oraz działach rozwojowych firm kosmetycznych.

Studia podyplomowe mogą podjąć wszyscy zainteresowani zdobyciem umiejętności z zakresu kosmetologii posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjata. Po odbyciu studiów "Kosmetologia praktyczna" absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym na kierunku "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym UJ.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9 w Krakowie. Planowane jest 7 spotkań w semestrze w weekendy (sobota-niedziela): I semestr: październik-styczeń, II semestr: luty-czerwiec.
Punkty ECTS
31
Materiały dostępne w sekretariacie
Regulamin, plan studiów, harmonogram, sylabusy przedmiotów.
Wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie:

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Dokumenty wymagane przy wpisie:

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu należy złożyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego (z podanymi ocenami z pracy dyplomowej), które wydawane jest przez uczelnię oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie (pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia)

• dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski.

Program studiów

Podstawy fizjologii i patologii skóry wykład - 6 godz., seminaria - 12 godz.

Podstawy dermatologii dla kosmetologów wykład - 12 godz., seminaria - 12 godz.

Chemia kosmetyków wykład -15 godz., ćwiczenia - 9 godz.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetologicznym wykład - 3 godz., ćwiczenia - 3 godz.

Kosmetologia pielęgnacyjna wykład - 9 godz., ćwiczenia - 42 godz.

Podstawy fizykochemiczne zabiegów kosmetologicznych wykład - 9 godz.

Wizaż z elementami stylizacji wykład -6 godz., ćwiczenia - 12 godz.

Masaż w kosmetologii wykład - 3 godz., ćwiczenia - 6 godz.

Zaawansowane techniki kosmetologiczne wykład - 9 godz., seminaria - 12 godz., ćwiczenia – 24 godz.

Podstawy podologii wykład - 3 godz., ćwiczenia - 6 godz.

Promocja zdrowia w gabinecie kosmetologicznym wykład - 9 godz.

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie kosmetologii.