Biznes w biotechnologii

Wydział
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jednostka prowadząca studia
Konsorcjum naukowo-przemysłowe: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Nazwa studiów podyplomowych
Biznes w biotechnologii
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk przyrodniczych
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 60 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
w dni powszednie od 8.30 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski, angielski (dla niektórych zajęć)
Wymagania wstępne
Ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium)
Zasady-rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń w systemie ERK
Limit przyjęć
min. 24 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 15.06.2018 do 25.09.2018
Początek studiów
Październik 2018 r.
Opis studiów

Studia o charakterze doskonalącym. Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów przyrodniczych, ekonomicznych lub osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, komercjalizacją nauki i/lub transferem technologii, zarządzaniem projektami badawczo-wdrożeniowymi.

Przedmiotem studiów będą zagadnienia transferu technologii z uczelni do gospodarki, komercjalizacji badań naukowych i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą life science, a w szczególności z biotechnologią. Celem studiów będzie wykształcenie grupy menedżerów / naukowców przygotowanych do prowadzenia działalności gospodarczej zorientowanej na transfer technologii i komercjalizację badań naukowych, specjalistów z zarządzania projektami naukowymi o potencjale aplikacyjnym.

Terminy zajęć
Zajęcia zaplanowane są na zjazdy dwa razy w miesiącu w blokach weekendowych: soboty (9:20 - 18.00) i niedziele (9.00 - 14.00) przez cały rok akademicki.
Punkty ECTS
63
Wymagane dokumenty
Podpisana umowa cywilno - prawna, odpis dyplomu ukończenia studiów, dwa zdjęcia.
Program studiów

1. Biotechnologia dla menedżerów - biotechnologia jako dziedzina biznesu - 14 godz.;

2. Ekonomia dla biotechnologów - ogólne zasady działania rynku - 14 godz.;

3. Innowacyjny biznes w life science - 28 godz.;

4. Transfer technologii w branży life science - 26 godz.;

5. Struktura przedsiębiorstwa innowacyjnego - 18 godz.;

6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży life science - 27 godz.

7. Sprzedaż, marketing i komunikacja - 24 godz.;

8. Finansowanie innowacji w bio-biznesie, controling - 23 godz.;

9. Prawo w biznesie - 14 godz.;

10. Rozwój firmy - współpraca z otoczeniem biznesowym

Efekty kształcenia
Znajomość zagadnień związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem firmy biotechnologicznej, zarządzeniem działem B+R, orientacja w prawnych podstawach działalności gospodarczej.
Kierownik studiów
dr Tomasz Panz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach działających w obszarze biotechnologii i przemysłów pokrewnych, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.