Nauczanie języka polskiego jako obcego

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
Nazwa studiów podyplomowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3000 zł
Adres
ul. Grodzka 64
Telefon
12 663 18 13
Fax
12 663 18 15
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

- dyplom ukończenia studiów filologicznych,

- znajomość języka obcego na poziomie B1

Zasady-rekrutacji

spełnienie wymagań wstępnych

Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 20 osób
Termin rekrutacji
od 15.06.2016 do 15.09.2016
Początek studiów
1 października 2016 r.
Opis studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu, którym jest język polski jako obcy/drugi. Studia umożliwią im poznanie ważnych zagadnień dydaktyki ogólnej, tj. metod nauczania języków obcych oraz ich podstaw psychologicznych i dydaktycznych, oraz szczegółowej, m.in. technik kształtowania kompetencji lingwistycznych i rozwijania sprawności językowych, jak też sposobów oceniania postępów kształcenia. W wyniku procesu kształcenia absolwenci studiów będą więc w pełni przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz odziedziczonego zarówno w kraju, jak poza jego granicami.

Terminy zajęć
piątek 16.30 – 19.45, sobota 10.00 – 13.15, 14.30 – 17.45, niedziela 9.00 – 13.00.
Punkty ECTS
78
Materiały dostępne w sekretariacie

informacje o studiach dostępne na stronie internetowej

Wymagane dokumenty

- podanie

- życiorys

- dyplom ukończenia studiów

Program studiów
Efekty kształcenia
Kierownik studiów
dr hab. Anna Seretny
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację (nauczanie kolejnego przedmiotu) w zakresie dydaktyki języka polskiego jak obcego/drugiego, w tym nauczania dzieci. Absolwenci studiów będą w pełni przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz odziedziczonego w kraju lub za granicą. Studia umożliwią im poznanie zagadnień dydaktyki ogólnej: metod nauczania języków obcych oraz ich podstaw psychologicznych i dydaktycznych. W wyniku procesu kształcenia zdobędą również wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej, w tym techniki nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych oraz sposoby oceniania postępów kształcenia.