Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Oferta Wydziału Oferta Wydziału

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Rok rozpoczęcia edycji
2023/2024
Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 85
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - czwartek: 09.30-13.30, piątek - nieczynne (dzień wewnętrzny)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom co najmniej studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 60 osób
Początek studiów
28 października 2023 r.
Opis studiów

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej lub innych osób, które chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą oraz przywództwa edukacyjnego. Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w tej sprawie. Program studiów uwzględnia wytyczne zawarte w Ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 listopada 2015 roku.

Studia przygotowują menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego.

Terminy zajęć
soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr Joanna Kołodziejczyk