Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zakupami w biznesie

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Przedsiębiorczości
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zakupami w biznesie
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Opłata za studia podyplomowe
7 000 zł
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 79, 12 664 55 78
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
Semestr letni 2020/2021
Opis studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie zakupami w biznesie są odpowiedzią na potrzeby rynku, na którym wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów zarządzających i nadzorujących procesy zakupowe w korporacjach międzynarodowych oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach. Są to unikatowe studia w skali kraju mające na celu doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności w zakresie strategicznego zarządzania procesami zakupowymi ze względu na optymalizację rentowności organizacji przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka, związanego z zakupami. Zajęcia na studiach prowadzone są przez grono wykładowców WZiKS UJ jak również wybitnych ekspertów - praktyków ds. zakupów.


Terminy zajęć
zajęcia soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00 (ok. 2 x w miesiącu)
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. inż. Ewa Wszendybyl-Skulska, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu procesami zakupowymi. Ponadto absolwent będzie potrafił podejmować strategiczne decyzje zarządcze w obszarze procesów zakupowych mające wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku i wyniki ekonomiczne. Będzie przygotowany do kierowania zespołem i budowania relacji z partnerami. Absolwent będzie posiadał umiejętności skutecznego komunikowania się i negocjowania oraz pracy w zespołach. Studia prowadzone będą pod patronatem i we współpracy z firmą Eveneum Sp. z o.o.