Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Opłata za studia podyplomowe
5 000 zł
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 57 76
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00, środa w godzinach od 9.00 do 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
Kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 50 osób
Termin rekrutacji
od 15.06.2020 do 17.10.2020
Początek studiów
17 października 2020 roku
Opis studiów

Studia trwają dwa semestry i są realizowane w wymiarze 184 godzin dydaktycznych. Studia rozpoczynają się w październiku, a kończą 
w połowie czerwca; zajęcia prowadzone są w soboty oraz niedziele i obejmują 11 zjazdów. Zajęcia planowane są zarówno w formie tradycyjnej (wykłady, ćwiczenia), jak i za pomocą różnorodnych, kreatywnych technik dydaktycznych (analizy przypadków, burze mózgów, materiały audio i video). Główne zagadnienia są omawiane zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki. Wykładowcami są pracownicy naukowi UJ oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu, obszarze HR, doradztwie, coachingu i szkoleniach. Na zakończenie studiów, słuchacze opracowują (indywidualnie lub zespołowo) koncepcję projektu z dziedziny ZZL, którą prezentują podczas obron.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi stanowią interesującą ofertę dla wszystkich, którzy planują w przyszłości objęcie funkcji zarządczych, lub pracują obecnie jako kierownicy różnych szczebli i branż. Ogromna część polskich menedżerów posiadających wykształcenie techniczne, podkreśla potrzebę uzupełnienia wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii i socjologii pracy - jej brak utrudnia im bowiem efektywne pełnianie funkcji kierowniczych. Oferta studiów z zakresu ZZL adresowana jest szczególnie do menedżerów personalnych, kandydatów do działów HR oraz do doradców personalnych. Jest ona jednak równie interesująca dla wszystkich, którzy chcą podnieść poziom swojej wiedzy w dziedzinie zarządzania ludźmi, jak również usprawnić organizację i efektywność pracy własnej.

Główną ideą studiów jest jak najlepsze, intensywne przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania ludźmi oraz wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Ludzie zatrudnieni w organizacji stanowią ważny i strategiczny zasób, decydujący o jej sukcesie 
w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Stąd też wynika potrzeba stałego podnoszenia poziomu kompetencji, tym bardziej, że sposób pełnienia funkcji personalnej w wielu polskich firmach odbiega od standardów obowiązujących na świecie. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania, prawa pracy, socjologii organizacji oraz psychologii pracy. Wiedza ta umożliwia zrozumienie roli ZZL oraz specyfiki funkcjonowania ludzi we współczesnych organizacjach. Ponadto, w trakcie studiów słuchacze dzielą się doświadczeniem i na bieżąco weryfikują wiedzę teoretyczną podczas licznych aktywności praktycznych, takich jak: analizy, dyskusje, badania, diagnozy oraz projekty i ćwiczenia.

Terminy zajęć
sobota w godzinach od 9.00 do 17.15, niedziela w godzinach od 9.00 do 15.30
Punkty ECTS
62
Kierownik studiów
dr Anna Dyląg