Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego
Opłata za studia podyplomowe
3 200 zł
Adres
ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 85
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - 10.00-14.00, wtorek - 10.00-14.00, środa - 09.00-13.00, czwartek - 10.00-14.00, piątek - nieczynne (dzień wewnętrzny)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
Semestr letni 2020/2021
Opis studiów

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w różnego rodzaju wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania instytucjami sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego potrzebną w pracy osób kierujących tymi instytucjami na różnych szczeblach. Słuchacze po ukończeniu studiów mają aktualną wiedzę w dziedzinie zarządzania w służbach sfery porządku i bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele jednostek sfery porządku i bezpieczeństwa publicznego, posiadający wysokie kwalifikacje i udokumentowany dorobek praktyczny z zakresu zarządzania w tego typu instytucjach.

Studia są przeznaczone dla zajmujących stanowiska kierownicze w jednostkach Policji, Straży Miejskich, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych instytucjach tego typu oraz dla kandydatów na te stanowiska.

Terminy zajęć
soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ