Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie kulturą

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Kultury
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie kulturą
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 pok. 2.384, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 58 18
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
24 października 2020 roku
Opis studiów

Studia podyplomowe Zarządzanie kulturą mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Realizowane od 1997 przez Katedrę Zarządzania Kulturą pod kierownictwem prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, studia podyplomowe Zarządzanie kulturą, od samego początku wyróżniały się łączeniem wymiaru teoretycznego z praktycznym.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu SWPS; a także dyrektorzy muzeów, teatrów, stowarzyszeń, festiwali oraz instytucji publicznych (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa).

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
 • Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.
 • Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.
 • Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce.
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, turystyka kulturowa.
 • Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.
 • Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.
 • Finansowanie kultury: warsztaty pisania projektów, sponsoring, ekonomika kultury.
 • Marketing: produkt w kulturze, reklama, kultura w mediach społecznościowych.
 • Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja, negocjacje.
 • Metodologia badań w kulturze.
 • Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.
Terminy zajęć
10 modułów (zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00)
Punkty ECTS
42
Kierownik studiów
dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Studia przeznaczone są dla osób pracujących w organizacjach kultury (również ich administracji) oraz chcących w przyszłości pracować w tym sektorze. Mają dać narzędzia niezbędne z punktu widzenia specyfiki zarządzania kulturą w każdych z trzech sektorów. Absolwenci – w założeniu – są przygotowani zarówno do podjęcia zadań managera średniego szczebla (kierowanie małymi zespołami ludzkimi, samodzielne prowadzenie małych i średnich projektów), jak i do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury.