Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Spraw Publicznych
Nazwa studiów podyplomowych
Zarządzanie i przywództwo w oświacie
Opłata za studia podyplomowe
3 600 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 55 85
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - 10.00-14.00, wtorek - 10.00-14.00, środa - 09.00-13.00, czwartek - 10.00-14.00, piątek - nieczynne (dzień wewnętrzny)
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Rekrutacja
Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe Zarządzanie i przywództwo w oświacie zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej irk.uj.edu.pl
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej lub innych osób, które chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą oraz przywództwa edukacyjnego. Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacje umożliwiające zajmowanie stanowiska dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w tej sprawie. Program studiów uwzględnia wytyczne zawarte w Ramowym planie i programie kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 listopada 2015 roku.

Studia przygotowują menedżerów oświaty do samodzielnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego.

Terminy zajęć
soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 17:00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr Joanna Kołodziejczyk