Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Public Relations

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania
Nazwa studiów podyplomowych
Public Relations
Opłata za studia podyplomowe
4 600 zł
Adres
ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
519 347 405
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku/zaświadczenie o nauce na III roku studiów licencjackich lub ostatnim roku studiów magisterskich  
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2020 do 05.12.2020
Początek studiów
Październik 2020 roku
Opis studiów
Coraz więcej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji poszukuje specjalistów w zakresie PR, oferując im ciekawą pracę i niezłe warunki finansowe. Zasadniczy cel kursu:
  • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu Public Relations a także dziedzin „wspomagających”, czyli zarządzania, teorii komunikacji i teorii mediów,
  • zdobycie przez Uczestników Studiów Podyplomowych konkretnych umiejętności potrzebnych do planowania, realizacji i kontroli działania ze sfery PR.
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni oraz studentów ostatnich lat studiów ( w tym ostatnim przypadku warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Realizacja 237 godzin . Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków PR.
Terminy zajęć
soboty-niedziele w godzinach od 9.00 do 20.00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
studia doskonalące, otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych