Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Studiów Informacyjnych we współpracy z Biblioteką Jagiellońską oraz Archiwum Narodowym w Krakowie
Nazwa studiów podyplomowych
Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia
Adres
ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 58 46, 12 664 55 30
E-mail
Godziny przyjęć w sekretariacie
mgr Ewa Jargus-Kowalczyk tel. 12 664-58-46; e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl , III p. pok. 3.204, w okresie rekrutacji pon.-piątek 9.00-14.00 ; w trakcie semestru pon., wtorek 9.00-15.00, piątek 12.00-15.00, z wyłączeniem lipca i sierpnia
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studia wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Kwalifikacja do wyczerpania górnego limitu miejsc (17). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 kandydatów studia nie zostaną otwarte. Rejestracja odbywa się w sekretariacie Instytutu Studiów Informacyjnych UJ.

Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 17 osób
Termin rekrutacji
od 07.09.2020 do 30.09.2020
Opis studiów
Studia podyplomowe Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Dwusemestralne studia podyplomowe, realizowane w wymiarze 180 godzin, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory, a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej. Studia mają unikatowy charakter. Ich program powstał w oparciu o doświadczenia pracowników naukowych Instytutu INIB UJ oraz specjalistów-praktyków z Biblioteki Jagiellońskiej i Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajęcia, w dużej części o charakterze praktycznym i warsztatowym, realizowane są w dobrze wyposażonych salach i laboratoriach komputerowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz pracowniach i czytelniach BJ i Archiwum Narodowego w Krakowie, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.

Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju własnej kariery zawodowej i zatrudnienia w różnych instytucjach, przede wszystkim w bibliotekach naukowych  i specjalnych, archiwach, muzeach i innych instytucjach, które gromadzą, dokumentują i udostępniają kolekcje dawnej książki, zbiory specjalne i archiwalia, a także w instytucjach  naukowych podejmujących badania nad dziejami i kulturą książki oraz placówkach księgarskich specjalizujących się w obrocie książką antykwaryczną.

Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 18 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się w piątki po południu i trwają do niedzieli włącznie. Zajęcia odbywają się na III Kampusie UJ oraz w Bibliotece Jagiellońskiej. Studia zaczynają się od semestru zimowego i są kontynuowane w semestrze letnim.

Terminy zajęć
Studia odbywają się w formie zjazdów, z reguły jeden zjazd w miesiącu, w sumie 10 zjazdów, piątek w godzinach od 15.30 do 20.30, sobota w godzinach od 8.00 do 16.30; niedziela w godzinach od 9.00 do 16.30
Punkty ECTS
30
Wymagane dokumenty

Dowód opłaty czesnego za 1 semestr

Kierownik studiów
dr Piotr Lechowski