Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finanse publiczne – prawo i praktyka

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Polityki Gospodarczej
Nazwa studiów podyplomowych
Finanse publiczne – prawo i praktyka
Opłata za studia podyplomowe
4 350 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2/313, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 15 66, 506 006 633
Godziny przyjęć w sekretariacie
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku. 
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 35 osób maks. 70 osób
Termin rekrutacji
od 15.05.2020 do 25.10.2020
Początek studiów
Styczeń 2021 roku
Opis studiów
Celem jest przekazanie aktualnej, eksperckiej wiedzy w zakresie podstaw prawnych gospodarowania środkami publicznymi oraz funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Istotną wartością jest interdyscyplinarność, to jest uwzględnienie również dorobku nauki i praktyki w zakresie ekonomii i finansów. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, a także odmiennymi zasadami gospodarowania środkami unijnymi. Punktem wyjścia jest wskazanie prawa jako konstytucyjnej podstawy funkcjonowania sektora publicznego.
Terminy zajęć
Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty lub w soboty i niedziele
Punkty ECTS
32
Kierownik studiów
prof. dr hab. Tadeusz Włudyka