Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Wydział
Wydział Chemii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Chemii
Nazwa studiów podyplomowych
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Opłata za studia podyplomowe
3 700 zł
Adres
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
Telefon
12 686 27 58, 12 686 27 70
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-czwartek w godzinach od 8.30 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku. 
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 20 osób
Opis studiów
Studia podyplomowe Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Studia uzupełniają i poszerzają wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych technik chemicznych w:

  • badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych
  • opracowywaniu strategii zabezpieczenia zbiorów (eksponowanych i przechowywanych).

Studia adresowane są do: konserwatorów zabytków, archeologów, historyków sztuki, kustoszy muzealnych, bibliotekarzy / archiwistów, pracowników wydziałów konserwacji władz samorządowych, badaczy dzieł sztuki, pasjonatów tematu.

Program studiów składa się z przedmiotów:

  • Podstawy chemii. Tu przypominamy i rozszerzamy podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, nieorganicznej , organicznej i analitycznej. Wykłady wspierają zajęcia praktyczne pozwalające zdobyć umiejętności laboratoryjne.
  • Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych. Zgłębiamy wiedzę teoretyczną i praktyczną stanowiącą podstawę najnowszych technik analitycznych do badania obiektów zabytkowych.
  • Nauka w konserwacji. Przybliżamy aktualny stan wiedzy na temat materiałów będących przedmiotem opieki konserwatorskiej. Dyskutujemy pochodzenie materiałów, ich budowę i procesy degradacyjne oraz techniki badawcze i problemy związane z konserwacją i przechowywaniem.
Terminy zajęć
piątki w godzinach od 15.30 do 20.00 i soboty w godzinach od 9.00 do 16.00 co dwa tygodnie
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
Podanie
Kierownik studiów
Dr hab. Barbara Krajewska, prof. UJ