Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Rekrutacja
Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe Psychogeriatria z elementami neuropsychologii zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej irk.uj.edu.pl
Początek studiów
marzec 2021 roku
Opis studiów

Celem studiów podyplomowych „Psychogeriatria z elementami neuropsychologii” jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień neuropsychologicznych przydatnych w pracy klinicznej i w opiece nad osobami starszymi.

Studia mają charakter doskonalący - umożliwiają doskonalenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, z zakresu diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym oraz ich rodzin.

Wykłady prezentują szeroki zakres wiedzy obejmujący 
m. in. tematykę: biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych: internistycznych, neurologicznych i psychiatrycznych oraz neuropsychologiczne zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne osób starszych, wybrane metody diagnozy oceny funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności z wykorzystaniem analizy przypadków.


Seminaria i warsztaty prowadzone przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii umożliwią rozwijanie umiejętności przede wszystkim w zakresie przeprowadzenia przesiewowych badań neuropsychologicznych, diagnozy wybranych funkcji 
poznawczych oraz oceny uzyskanych wyników badania, a także interpretacji ich wyników w kontekście biopsychospołecznej sytuacji osoby starszej..

Terminy zajęć
sobota od 9.00 do 18.00; niedziela od 9.00 do 13.00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych „Psychogeriatria 
z elementami neuropsychologii” będą posiadali teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień psychogeriatrii ze szczególnym uwzględnieniem neuropsychologicznych aspektów istotnych dla procesu leczenia osób starszych i poprawy jakości ich życia. W trakcie studiów poznają kluczowe zagadnienia biopsychospołecznych aspektów leczenia osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych: neurologicznych i psychiatrycznych oraz geriatrycznych. Będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnozy i rehabilitacji zaburzonych funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku starszym. Poznają wybrane metody oceny funkcji poznawczych i badania neuropsychologicznego oraz sposobyinterpretacji wyników badania na przykładzie przygotowanych przypadków klinicznych. Poznają także cele i techniki rehabilitacji neuropsychologicznej. W trakcie seminariów 
i warsztatów prowadzonych przez specjalistów psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii będą rozwijać umiejętności przeprowadzenia przesiewowych badań neuropsychologicznych oraz oceny wybranych funkcji poznawczych, a także interpretacji ich wyników w kontekście biopsychospołecznej sytuacji osoby starszej.

Absolwenci będą przygotowani do przeprowadzenia podstawowego badania funkcji poznawczych, co ułatwi ocenę możliwości i ograniczeń funkcjonowania osoby starszej 
w kontekście ogólnego stanu zdrowia i ukierunkowania dalszego leczenia a także pomocy rodzinie w opiece nad osobą starszą.