Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Biostatystyka - podstawy statystyki w badaniach medycznych
Opłata za studia podyplomowe
6 800 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 03
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zastosowania podstawowych metod statystyki w naukach medycznych, uwzględniając etapy planowania badań naukowych i specyfikę badań w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Wykłady prezentują wiedzę z zakresu metodologii badań medycznych oraz możliwości analizy statystycznej danych, w szczególności zastosowania podstawowych technik statystycznych w analizie danych klinicznych. Szczególny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie umiejętności analizy statystycznej danych poprzez zapoznanie słuchaczy z pracą w programach statystycznych, zasadami wyboru modeli statystycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników i umiejętnością prezentacji wyników w formie tabelarycznej lub w postaci odpowiednich wykresów.

Zdobyta wiedza i umiejętności mogą w przyszłości posłużyć słuchaczom w planowaniu własnych projektów badawczych, opracowaniu statystycznym zebranego materiału oraz przygotowaniu publikacji naukowych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i oferują profesjonalne przeszkolenie słuchaczy w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań. Innowacyjność i unikalny charakter studiów związane są z zastosowaniem nowoczesnych metod warsztatowych oraz wykładów z uwzględnieniem najnowszych wyników badań. Jednocześnie są to jedyne studia podyplomowe na rynku polskim uwzględniające nie tylko problemy analizy statystycznej danych ale dodatkowo uwzględniające specyfikę projektowania i analizy wyników badań w zakresie nauk medycznych. Wykładowcami są specjaliści, praktycy o dużym doświadczeniu z zakresu biostatystyki oraz metodologii prowadzenia badań naukowych.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w planie studiów. Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP CM.
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Agnieszka Pac
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania badań naukowych, prowadzenia analizy statystycznej zebranego materiału oraz opracowania i prezentacji wyników badań.