Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Szczegółowe zagadnienia psychoterapii
Opłata za studia podyplomowe
8 000 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi wiedzy o psychoterapii i wykorzystaniu jej do funkcjonowania w roli psychoterapeuty, a także przygotowanie do treningu umiejętności terapeutycznych oraz analiza własnych doświadczeń klinicznych.

Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu specyfiki leczenia zaburzeń psychicznych: zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, psychoz, zaburzeń odżywiania i zaburzeń seksualnych a także stosowania psychoterapii w leczeniu dzieci i młodzieży, osób starszych i w przebiegu chorób i zaburzeń somatycznych. W czasie studiów prowadzone są seminaria warsztatowe zapoznające ze specjalistycznymi technikami psychoterapeutycznymi: hipnozą, technikami relaksacyjnymi, psychodramą, pantomimą, rysunkiem, muzykoterapią, choreoterapią i pracą z ciałem.

Słuchacz pozna specyfikę leczenia konkretnych zaburzeń. Potrafi postawić hipotezy dotyczące etiologii oraz sformułować plan leczenia uwzględniający indywidualnie wybrane postępowanie terapeutyczne. Potrafi zastosować wybrane techniki psychoterapeutyczne lub zaplanować i podjąć współpracę z innym specjalistą.

W czasie dwuletniego kształcenia bardzo duży nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Podczas zajęć ćwiczeniowych z psychoterapii grupowej, słuchacz zostanie zapoznany z zasadami oddziaływań psychospołecznych w grupie. Pozna reguły uruchamiania niespecyficznych i specyficznych oddziaływań leczących, zasady tworzenia relacji terapeutycznej w grupie oraz zasady rozumienia niejawnych treści wypowiedzi pacjentów. Nabędzie umiejętność rozpoznawania procesów dynamiki grupowej oraz wykorzystania ich w leczeniu.

Pozna praktyczne zasady funkcjonowania w roli psychoterapeuty w terapii grupowej oraz różnice w prowadzeniu psychoterapii, w zależności od zaburzeń psychicznych pacjenta. Zdobędzie umiejętność wyboru prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub grupowej oraz umiejętność kwalifikowania pacjentów do podjęcia leczenia psychoterapią grupową.

Ukończenie studiów podyplomowych „Podstawy psychoterapii” umożliwia kontynuację nauki na studiach podyplomowych „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”. Kierunki studiów „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” stanowią składową teoretyczno-ćwiczeniową szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (http://www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl/kursy/certyfikat).

Terminy zajęć
sobota od 9.00 do 17.30; niedziela od 9.00 do 13.00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent studiów podyplomowych uzyska specjalistyczną wiedzę niezbędną do stosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń zdrowia oraz umiejętności tworzenia relacji terapeutycznej, formułowania diagnozy psychoterapeutycznej i funkcjonowania w roli psychoterapeuty w grupie.