Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka

Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu we współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie"
Nazwa studiów podyplomowych
Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka
Opłata za studia podyplomowe
2 800 zł
Adres
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków
Telefon
12 663 26 05
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski oraz angielski w przypadku części lektoratów z native speakerami oraz niektórych spotkań z praktykami
Początek studiów
9 października 2021 roku
Opis studiów

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Studia adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych. Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w znaczący sposób wpłyną na rozwój osobisty i profesjonalny absolwentów. Będą pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia o współczesnych Chinach ułatwią absolwentom pracę w środowisku biznesowym, urzędniczym, mediów oraz innych zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej. Absolwent Studiów podyplomowych Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer, świadomy lider współpracy ze współczesnymi Chinami.

Terminy zajęć
10 zjazdów, soboty w godzinach od 10.00 do 19.00 i niedziele w godzinach od 9.00 do 18.00
Punkty ECTS
50
Kierownik studiów
dr Joanna Wardęga
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w znaczący sposób wpłyną na rozwój osobisty i profesjonalny absolwentów. Będą pomocne w świadomym planowaniu kariery zawodowej.

Uzyskane kwalifikacje w zakresie specjalizacji ukierunkowanej na studia o współczesnych Chinach ułatwią absolwentom pracę w środowisku biznesowym, urzędniczym, mediów oraz innych zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwią także prowadzenie własnej aktywności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu Azji Wschodniej. Absolwent Studiów podyplomowych Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka to skuteczny negocjator, kompetentny menedżer, świadomy lider współpracy ze współczesnymi Chinami.