Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe

Wydział
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Jednostka prowadząca studia
Instytut Studiów Międzykulturowych
Nazwa studiów podyplomowych
Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe
Opłata za studia podyplomowe
3 900 zł
Adres
ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
Telefon
12 663 25 58
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-czwartek w godzinach od 10.00 do 13.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Opis studiów
Studia podyplomowe Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe nie będą prowadzone w roku akademickim 2021/2022.
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności osobom chcącym działać na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Największy nacisk jest położony na zagadnienie współpracy międzysektorowej obejmującej organizacje pozarządowe, instytucje publiczne ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa oraz instytucji kultury a także przedsiębiorstw. Umiejętności nawiązywania i koordynowania partnerstwa między różnymi podmiotami stanowią istotne kompetencje lidera społecznego we współczesnym zdywersyfikowanym świecie cechującym się rosnącą specjalizacją. Dlatego przygotowany program studiów podyplomowych nie sprowadza się jedynie do problematyki zarządzania projektami społecznymi, ale podejmuje też kwestie edukacji obywatelskiej i historycznej, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz roli mediów społecznościowych i kampanii społecznych. Dzięki takiemu doborowi treści kształcenia oferowany program studiów podyplomowych pozwala przekazać wiedzę o kluczowych obszarach działania lidera społecznego. Z tego powodu adresatami, do których skierowane są studia, mogą być zarówno osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, szkolnictwie oraz instytucjach kultury chcące pogłębić swoje kompetencje w zakresie problematyki współpracy międzysektorowej, jak i osoby bez tego rodzaju doświadczeń, które chcą zostać liderami społecznymi lub animatorami społeczności lokalnych. Tak pojmowany program studiów wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której postuluje się, aby zachowując dziedzictwo pokoleń, budować trwałe relacje ze społeczeństwem.
Terminy zajęć
Piątki w godzinach od 16.30 do 20.00 Soboty w godzinach od 9.00 do 19.00
Punkty ECTS
36
Program studiów
Kierownik studiów
dr hab. Franciszek Czech