Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Literacko-Artystyczne

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Studia Literacko-Artystyczne
Opłata za studia podyplomowe
9 000 zł
Adres
ul. Gołębia 16, p.44, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 23
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
4
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
  • ocena pracy literackiej
  • rozmowa kwalifikacyjna
Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 20 osób
Termin rekrutacji
od 15.06.2020 do 30.08.2020
Początek studiów
Październik
Opis studiów
Podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Dwuletnie podyplomowe Studia Literacko-Artystyczne to pierwsze w Polsce, istniejące od 1994 roku, studia w zakresie tworzenia tekstów literackich o charakterze artystycznym. Autorką ich oryginalnego programu jest Prof. dr hab. Gabriela Matuszek z Wydziału Polonistyki UJ. Wykładowcami są wybitni pisarze, prozaicy, poeci, eseiści i krytycy oraz dramaturdzy i scenarzyści. Dzięki nim wielu wychowanków SLA odniosło znaczące sukcesy literackie.

Program studiów obejmuje warsztaty z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady uzupełniające wiedzę potrzebną twórcom literatury. Studia kończą się pracą dyplomową pisaną pod opieką wybranego tutora, w formie (jednej z wybranych): tomu poetyckiego, tomu opowiadań, powieści, dramatu, scenariusza, itp. Przy studiach istnieje seria literacka, umożliwiająca debiuty oraz publikacje kolejnych książek absolwentom i słuchaczom. Studia dedykowane są dla osób utalentowanych literacko, posiadających ukończone studia I lub II stopnia, inżynierskie, albo jednolite magisterskie. O przyjęciu na studia decyduje egzamin. Zajęcia odbywają się w cyklach dwudniowych sesji, średnio co dwa tygodnie, w piątki i soboty.

SLA realizuje ponadto projekty literackie, organizuje festiwale, konkursy literackie (np. Konkurs Literacki im. Macieja Słomczyńskiego), podejmuje współpracę z podobnymi placówkami za granicą (Praga, Lipsk, Piatigorsk), itp. Z inicjatywy absolwentów powstało i działa Stowarzyszenie Absolwentów, Wykładowców i Słuchaczy Studium Literacko-Artystycznego UJ, które pomaga w publikacji książek, (współ)organizuje promocje, imprezy literackie itp. Z inicjatywy pierwszego rocznika SLA powstało pismo „Sudium”, które przez wiele lat było jednym z najważniejszych pism młodo-literackich w Polsce, a od 2008 r. ukazuje się pod red. Gabrieli Matuszek „Seria Studium Literacko-Artystycznego UJ”, umożliwiająca debiuty oraz publikację kolejnych książek absolwentom SLA.

Szczegółowe informacje nt. wykładowców, przedmiotów oraz życia literackiego słuchaczy i absolwentów znajdują się na stronie:

Zajęcia praktyczne Warsztaty prozatorskie – 80 godz. Warsztaty poetyckie – 80 godz. Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz. Warsztaty scenopisarskie -24 godz. Gatunki niefikcjonalne – 18 godz. Przekład literacki – 8 godz. Warsztaty medialne – 10 godz. Krytyka tekstu - 8 godz.   Zajęcia teoretyczne Wykłady o literaturze – 20 godz. Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz. Wykłady o filmie – 14 godz. Poetyka opisowa – 12 godz. Elementy prawa autorskiego - 6 godz. Zajęcia praktyczne Warsztaty prozatorskie – 80 godz. Warsztaty poetyckie – 80 godz. Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz. Warsztaty scenopisarskie -24 godz. Gatunki niefikcjonalne – 18 godz. Przekład literacki – 8 godz. Warsztaty medialne – 10 godz. Krytyka tekstu - 8 godz.   Zajęcia teoretyczne Wykłady o literaturze – 20 godz. Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz. Wykłady o filmie – 14 godz. Poetyka opisowa – 12 godz. Elementy prawa autorskiego - 6 godz.

A także na stronach:

Zajęcia praktyczne:

Warsztaty prozatorskie – 80 godz.

Warsztaty poetyckie – 80 godz.

Warsztaty dramaturgiczne – 26 godz.

Warsztaty scenopisarskie -24 godz.

Gatunki niefikcjonalne – 18 godz.

Przekład literacki – 8 godz.

Warsztaty medialne – 10 godz.

Krytyka tekstu - 8 godz.   

Zajęcia teoretyczne:

Wykłady o literaturze – 20 godz.

Wykłady o dramacie i teatrze – 14 godz.

Wykłady o filmie – 14 godz.

Poetyka opisowa – 12 godz.

Elementy prawa autorskiego - 6 godz.

Konsultacje indywidualne: słuchacze pod opieką tutora przygotowują literacką pracę dyplomową.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w piątki i soboty
Punkty ECTS
64
Wymagane dokumenty
Kierownik studiów
dr hab. Artur Grabowski, prof. UJ