Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
Nazwa studiów podyplomowych
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Opłata za studia podyplomowe
3200 zł
Adres
ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
Telefon
12 663 18 13
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia

Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 23 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 03.06.2020 do 16.09.2020
Początek studiów
1 października 2020 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów filologicznych, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jak obcego/drugiego. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dydaktyki ogólnej: metodami  nauczania języków obcych oraz podstawami psychologicznymi i dydaktycznymi procesu kształcenia. Zajęcia z dydaktyki szczegółowej przybliżają uczestnikom zajęć sposoby nauczania gramatyki i słownictwa, wymowy i pisowni. Pokazują także, jak rozwijać sprawności językowe (umiejętność rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania), wykorzystując, m.in., podejście interkulturowe. Słuchacze mają również możliwość w sposób praktyczny zweryfikować wiedzę i umiejętności nabyte w toku kształcenia, planując i przeprowadzając lekcje z cudzoziemcami uczącymi się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwenci studiów mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy dydaktycznej za granicą (na lektoratach w zagranicznych uczelniach, w polonijnych) oraz w kraju, ucząc dzieci cudzoziemców lub Polaków powracających zza granicy (w polskich szkołach) oraz cudzoziemców coraz liczniej przyjeżdżających do Polski, by tutaj uczyć się, mieszkać i pracować (w rozmaitych szkołach językowych).  
Terminy zajęć
piątki w godzinach od 16.30 do 19.45; soboty w godzinach 10.00 do 13.15; 14.30 do 17.45; niedziele w godzinach od 9.00 do12.00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
  • Dyplom ukończenia studiów filologicznych co najmniej pierwszego stopnia
  • Podanie
  • Życiorys
  • Dla studentów polskich: znajomość języka obcego na poziomie B1; Dla obcokrajowców: certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
  • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe
Kierownik studiów
dr Agnieszka Rabiej
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego