Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe Studium Retoryki

Wydział
Wydział Polonistyki
Jednostka prowadząca studia
Wydział Polonistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Retoryki
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Gołębia 16 (wejście przez Gołębią 18), pok. 43, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 21
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek 10.00 – 14.00, wtorek 10.00 – 14.00, środa nieczynne, czwartek 10.00 – 14.00, piątek 10.00 – 14.00, sobota 09.00 – 13.00 (tylko w dni zjazdów)
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku. 
Rekrutacja
Dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagania wstępne.
Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 40 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2020 do 30.09.2020
Początek studiów
23 października 2020 roku
Opis studiów

Podyplomowe Studium Retoryki działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku. Powstało z inicjatywy dwóch uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Dysponując kilkunastoletnim doświadczeniem, oferujemy naukę na najwyższym poziomie, wypracowane metody szkolenia i niezawodną organizację zajęć. Kształcimy w zakresie wystąpień publicznych, uczymy jak przemawiać i rozmawiać, jak być słuchanym i jak słuchać, jak przekonywać i jak nie ulec manipulacji. Na podbudowie klasycznej retoryki i nowoczesnej teorii komunikacji uświadamiamy słuchaczom ich możliwości komunikacyjne: pokazujemy ich mocne strony i punkty, które wymagają poprawy. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z tajnikami retoryki klasycznej i współczesnej, kształcą i pogłębiają praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami komunikacyjnymi. Chodzi bowiem nie tylko o poszerzenie wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim o to, by umieć radzić sobie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.

Studia w Podyplomowym Studium Retoryki skierowane są przede wszystkim do: prawników, księży, lekarzy, biznesmenów, nauczycieli, działaczy organizacji społecznych, politycznych, urzędników państwowych różnego szczebla, rzeczników instytucji i firm oraz do wszystkich tych osób, które chcą umieć pięknie i skutecznie posługiwać się słowem.

Terminy zajęć
piątki w godzinach od 17.00 do 20.15, soboty w godzinach od 8.30 do 13.30 (mniej więcej co dwa tygodnie)
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
  • CV
  • list motywacyjny
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zdjęcie
Kierownik studiów
dr Beata Drabik