Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo medyczne i bioetyka

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Karnego (Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego)
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo medyczne i bioetyka
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 13 63
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów oraz określenie rodzaju wykonywanego zawodu
Limit przyjęć
min. 60 osób maks. 80 osób
Termin rekrutacji
od 10.05.2021 do 30.09.2021
Początek studiów
9 października 2021 roku
Opis studiów

Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Katedrę Prawa karnego oraz działający w ramach Katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego już od 2009 roku. Stanowią one odpowiedź na żywe zainteresowanie problematyką prawa medycznego w Polsce ze strony zarówno prawników, jak i pracowników ochrony zdrowia. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych, prawami i obowiązkami pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia, a także zasadami ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej. Program studiów został również wzbogacony o problematykę zagadnień bioetycznych, a także kwestie prawne związane m.in. z medycznie wspomaganą prokreacją, genetyką czy telemedycyną.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych gwarantują nie tylko pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum UJ, ale także sędziowie Sądu Najwyższego, adwokaci i radcowie prawni, naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia i administracji publicznej. W zasadzie wszyscy wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa.

Terminy zajęć
soboty w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz niedziele w godzinach od 9:00 do 14:00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

uzupełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: www.law.uj.edu.pl/medyczne

Kierownik studiów
dr Tomasz Sroka
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych