Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów
Nazwa studiów podyplomowych
Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów
Opłata za studia podyplomowe
5 600 zł
Adres
ul. Bracka 12, pok. 301, 31-005 Kraków
Telefon
12 663 11 15
Godziny przyjęć w sekretariacie
dyżury soboty w terminach zjazdu w godz. 09.30-10.30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2021 roku
Opis studiów

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) - wszystkich kierunków.

Program studiów zakłada ponad 200 godzin zajęć, z czego 82 godziny warsztatów prowadzonych w grupach ćwiczeniowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, a prowadzone są przez wybitnych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawników, psychologów, sędziów, mediatorów oraz trenerów mediacji i negocjacji.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada kwalifikacje mediatora.

Terminy zajęć
soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00
Punkty ECTS
64
Wymagane dokumenty

 

 

Kierownik studiów
dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada uprawnienia mediatora (zgodnie z obwiązującymi przepisami).