Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia prawa pracy

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Nazwa studiów podyplomowych
Studia prawa pracy
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Grodzka 53 31-001 Kraków
Telefon
12 663 18 40
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek: 8:00-14:30 sobota, w terminach zjazdów: 9:00-14:00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom licencjata i/lub magistra 
Rekrutacja
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 90 osób
Termin rekrutacji
od 04.05.2021 do 30.09.2021
Początek studiów
1 października 2021 roku
Opis studiów

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej umożliwiają słuchaczom nabycie szerokiej wiedzy z prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego), prawa ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwestii związanych z zarządzaniem pracownikami.

Program studiów obejmuje zarówno omówienie i analizę zagadnień ogólnoteoretycznych jak: źródła prawa pracy, międzynarodowe standardy prawa pracy czy zasady stosunków pracy wynikające z Konstytucji, jak i zagadnienia o charakterze praktycznym. Te ostatnie stanowią trzon programu studiów i dotyczą takich problemów jak: zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, pojęcie i rodzaje umów o pracę, treść i zmiana treści umowy o pracę; szczególna ochrona trwałości stosunku pracy i jego rozwiązania. Znaczna część wykładów poświęcona jest obowiązkom i uprawnieniom stron stosunku w takich obszarach jak: wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy, ochrona danych osobowych, podróże służbowe.

Osobne wykłady poświęcone są zagadnieniom z zakresu zbiorowego prawa pracy, w trakcie których położono nacisk na relacje ze związkami zawodowymi. W ramach studiów prowadzone są także zajęcia dotyczące procesowego prawa pracy i postępowania kontrolnego inspektora pracy. Specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omawiają w szerokim zakresie problematykę ubezpieczeń społecznych, w szczególności obowiązków ciążących na pracodawcach.

Proces dydaktyczny obejmuje zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi, orzecznictwem, jak i praktycznymi problemami pojawiającymi się w toku stosowania regulacji prawa pracy. 


Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę oraz prawników zajmujących się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy. Ukończenie studiów pomaga w podniesieniu lub zmianie kwalifikacji osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń. 


Dla uczestników przygotowano zestaw praktycznych materiałów pomocniczych, takich jak wzory umów i projekty pism przydatnych w praktyce stosowania prawa pracy.

Terminy zajęć
sobota 9:00-19:45, dwa razy w miesiącu
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty

formularze do pobrania ze strony Katedry

Kierownik studiów
prof. dr hab. Krzysztof Baran
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia mają charakter dokształcający. Słuchacz wynosi poszerzoną znajomość prawa pracy, a uzyskane kwalifikacje pozwalają na wykonywanie pracy np. w działach personalnych firm. Stwarzają możliwości awansu na samodzielne stanowiska Human Relations Managament.