Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo dowodowe

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Kryminalistyki
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo dowodowe
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Olszewskiego 2, 31-007 Kraków
Telefon
12 422 30 22, 12 663 13 66, 519 068 363
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 10.00 do 13.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 50 osób maks. 65 osób
Opis studiów
Studia podyplomowe Prawo dowodowe nie są prowadzone w roku akademickim 2021/2022.
Studia przeznaczone dla prawników i nieprawników pragnących uzyskać bądź pogłębić wiedzę o najnowszych metodach kryminalistycznych, o dowodach, także naukowych, w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym.
Terminy zajęć
soboty w godzinach od 10.00 do 17.00; niedziele w godzinach od 9.00 do 15.00 (z reguły raz w miesiącu)
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Osoby kończące studia uzyskują wiedzę w zakresie dowodów w procesie karnym, cywilnym, administracyjnym, w szczególności zaś wiedzę o przeprowadzaniu dowodów, jak również o ich ocenie, potwierdzoną uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.