Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja publiczna

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Nazwa studiów podyplomowych
Administracja publiczna
Opłata za studia podyplomowe
3 400 zł
Adres
ul. Bracka 12, pok. 9a, 31-005 Kraków
Telefon
12 663 19 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek-piątek w godzinach od 11.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 25 osób maks. 60 osób
Termin rekrutacji
od 02.09.2021 do 23.09.2021
Początek studiów
1 października 2021 roku
Opis studiów

Podyplomowe studia administracji publicznej trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Każdy słuchacz zobowiązany jest do uzyskania zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie modułu następuje na podstawie obecności na zajęciach, zaś w przypadku seminarium - napisania i uzyskania oceny pozytywnej z pracy dyplomowej.

Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej oraz przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów funkcjonowania administracji. Studia te ukierunkowane są na podnoszenie wiedzy i umiejętności absolwentów umożliwiających pełnienie określonych funkcji w administracji (np. zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego). Studia te pozwalają na uzyskanie wiedzy uzupełniającej z zakresu administracji.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 20.00
Punkty ECTS
50
Kierownik studiów
dr hab. Kazimierz Bandarzewski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent studiów podyplomowych „Administracja Publiczna” będzie dobrze przygotowany do podjęcia pracy w strukturach administracji samorządowej i rządowej, w szczególności na tych stanowiskach, na tych wymagana jest wiedza z zakresu administracji i prawa. W trakcie studiów podyplomowych dużą wagę przywiązujemy zarówno do przekazywania wiedzy przede wszystkim praktycznej, ale także i teoretycznej, jak również do kształtowania postaw i kompetencji osobistych słuchaczy.