Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych a prawa człowieka

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych
Nazwa studiów podyplomowych
Ochrona danych osobowych a prawa człowieka
Opłata za studia podyplomowe
4 000 PLN
Adres
Bracka 12, 31-005 Kraków
Godziny przyjęć w sekretariacie
8.00 - 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Kryteria kwalifikacji słuchaczy
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Wymagania wstępne
dyplom na dowolnym kierunku
Limit przyjęć
min. 40 osób maks. 60 osób
Początek studiów
1 października 2021 r.
Opis studiów
Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych a prawa człowieka nie są prowadzone w roku akademickim 2021/2022.

Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych mają na celu przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy na temat regulacji prawnych, których przedmiotem jest zakres dopuszczalnej ingerencji w prawo do prywatności (autonomii informacyjnej). Wiodącym przedmiotem nauczania będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Wykładnia RODO zostanie ukazana na tle systemu prawa, w tym regulacji dotyczących praw człowieka i prawa administracyjnego. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, która pozwoli im zidentyfikować sytuacje prawne i faktyczne, w których RODO ma zastosowanie i poznać sposoby wykładni jego przepisów.
Studia skierowane są zarówno dla prawników jak i osób niebędących prawnikami, w tym osób, które obecnie pełnią lub przygotowują się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z wymogami RODO). 
Efektem studiów powinno być też nabycie pogłębionej wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne wdrażanie i ocenę już funkcjonujących systemów ochrony danych osobowych. Przeprowadzana wszechstronna analiza podstaw prawnych ochrony danych osobowych, wsparta dużą ilością zajęć prowadzonych przez specjalistów - praktyków ochrony danych osobowych, oraz uzupełniona dyskusjami przeprowadzanymi na zajęciach, umożliwi słuchaczom zdobycie wiedzy oraz wypracowanie umiejętności służących podejmowaniu wyzwań stojących przed osobami na co dzień zajmującymi się problematyką przetwarzania danych osobowych.

 

Terminy zajęć
10 zjazdów sobota/niedziela
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk