Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Rzymskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
Telefon
507 568 187
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
Dokonanie zgłoszenia/ dostarczenie dokumentów
Termin rekrutacji
od 01.12.2020 do 28.02.2021
Początek studiów
6 marca 2021 roku
Opis studiów

W ramach programu „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” uruchomione zostają dwa równoległe kursy: jeden dla prawników, drugi dla osób z innym wykształceniem niż prawnicze.

Zajęcia odbywać się będą podczas dwunastu sobotnich zjazdów zakończonych egzaminem dyplomowym. Łączny czas trwania zajęć wyniesie 120 godzin. Każdy zjazd podzielony będzie na pięć jednostek dydaktycznych, spośród których każda powinna trwać 90 minut.

Pierwszy blok wykładów dotyczy prawa cywilnego współcześnie obowiązującego. Cel wykładu to wyjaśnienie zagadnień przewidzianych Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi aktami prawnymi. Drugi blok wykładów służy ukazaniu ewolucji instytucji prawa umów oraz ich zestawieniu z regulacjami obowiązującymi w innych krajach. Cel drugiego bloku wykładów to lepsze zrozumienie przepisów obecnie obowiązujących, a także zwrócenie uwagi, że inna regulacja jest możliwa, a nawet zdarza się ją stosować. Prowadzone w ramach studiów ćwiczenia posłużą praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Mają być one poświęcone dyskusji oraz rozwiązywaniu konkretnych stanów faktycznych.

Celem prowadzonych studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycia wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. W ramach studiów zostanie przekazana wiedza i umiejętności potrzebne do zrozumienia zagadnień prawa umów. W prowadzonych studiach chodzi jednak nie tylko o przekazanie wiedzy, ale również o przekazanie doświadczenia: jak i kiedy posługiwać się przewidzianymi przez prawo mechanizmami.

Terminy zajęć
zajęcia odbywają się w godzinach od 9.30 do 19.00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier