Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Rzymskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
Opłata za studia podyplomowe
4 000 zł
Adres
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
Telefon
507 568 187
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Rekrutacja

Karta studiów podyplomowych Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim w systemie IRK

Początek studiów
24 października 2020 roku
Opis studiów

Studia podyplomowe prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego są adresowane do każdego kto w swej działalności zawodowej ma do czynienia z prawem. W szczególności z prawem cywilnym, którego istotnym obszarem jest prawo umów. Program studiów został przygotowany z myślą o osobach z innym wykształceniem niż prawnicze, dążących do poszerzenia swej wiedzy i kompetencji w zakresie prawa. Skorzystają z nich również osoby, które co prawda są absolwentami wydziałów prawa, ale nie wykonują zawodu profesjonalnego pełnomocnika (adwokata czy radcy prawnego).

Studia mają na celu zaznajomić słuchaczy z różnorodnością rozstrzygnięć omawianych zagadnień prawnych z zakresu prawa umów. Po pierwsze, jak problemy prawne dotyczące prawa umów są rozstrzygane przez sądy. Po drugie, jak są rozstrzygane przez przedstawicieli nauki prawa cywilnego. Po trzecie, jakie jest pożądane rozwiązanie omawianych zagadnień dotyczących prawa umów.

Każdy zjazd będzie się składał z dwóch bloków wykładowych oraz z dwóch bloków ćwiczeniowych.

Pierwszy blok wykładowy będzie dotyczył prawa cywilnego współcześnie obowiązującego. Ma on na celu pokazanie rysujących się rozwiązań, sporów i wątpliwości w ramach obowiązującego kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych. Jego celem jest wskazanie poprawnego wzorca zachowania w ramach obowiązujących przepisów. Drugi blok wykładowy będzie dotyczył prawa cywilnego w perspektywie porównawczej i historycznej. Celem drugiego bloku wykładowego będzie wskazanie, że inne rozwiązania niż te obecnie obowiązujące (ono będzie dokładnie omówione w ramach pierwszego bloku) mogą być nie tylko pożądane i możliwe, ale zdarza się je stosować.

Po dwóch wykładach przeprowadzane będą dwa bloki ćwiczeń. Celem bloków ćwiczeniowych będzie ugruntowanie przedstawionego podczas wykładów rozumowania. Ćwiczenia będą okazją do dyskusji oraz studium przypadków. Przede wszystkim wskazane zostaną rozstrzygniecia omawianych kazusów z perspektywy treści orzecznictwa oraz treści dyskusji prowadzonej w literaturze przedmiotu

Terminy zajęć
soboty w godzinach od 9.30 do 18.30 i niedziele w godzinach od 9.30 do 12.30
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier