Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo własności intelektualnej

Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka prowadząca studia
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Nazwa studiów podyplomowych
Prawo własności intelektualnej
Opłata za studia podyplomowe
4 200 zł
Telefon
12 427 59 41
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 28 osób maks. 55 osób
Początek studiów
17 października 2020 roku.
Opis studiów
Studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej są studiami o charakterze doskonalącym, mają na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy zdobytej w toku studiów wyższych. Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie baz danych, a także wynikającymi z najważniejszych orzeczeń sądowych z zakresu cywilnoprawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Oferta studiów skierowana jest zarówno do absolwentów kierunków prawniczych, jak i absolwentów innych kierunków studiów, dla których wiedza z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej jest potrzebna do realizacji celów zawodowych i osobistych.
Terminy zajęć
soboty (co dwa tygodnie) w godzinach od 9.00 do18.00
Punkty ECTS
56
Kierownik studiów
prof. dr hab. Andrzej Matlak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.