Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Testowanie oprogramowania

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Testowanie oprogramowania
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664-75-33, 12 664-66-28
Godziny przyjęć w sekretariacie
pn-czw, 10:00-14:00 wybrane soboty w trakcie zjazdów
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
tytuł magistra lub licencjata
Zasady-rekrutacji
Kolejność zgłoszeń. Dokładny harmonogram rekrutacji będzie dostępny w systemie ERK.
Limit przyjęć
min. 15 osób maks. 40 osób
Początek studiów
1 października 2019
Opis studiów
Kierunek studiów powstał w efekcie ścisłej współpracy Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzeniem jakością w projektach software’owych oraz rekrutacją i edukacją testerów oprogramowania, analityków i menadżerów testów. Nasza propozycja skierowana jest do osób odpowiedzialnych za zapewnianie i kontrolę jakości systemów software’owych, pozostałych pracowników firm informatycznych oraz wszystkich rozważających wybór nowej ścieżki kariery związanej z profesjonalnym zapewnianiem jakości oprogramowania. Słuchacze poznają techniki i narzędzia stosowane w testach manualnych i automatycznych, ich wykorzystanie do testowania aplikacji desktopowych, webowych i mobilnych, nauczą się jak dokumentować efekty swojej pracy oraz jak zarządzać procesem testowym. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i w przeważającej części opierają się na ćwiczeniach praktycznych. Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy z firm z branży IT z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze testowania i zapewniania jakości oprogramowania. Większość ćwiczeń i laboratoriów ma formę zajęć praktycznych w laboratoriach komputerowych.
Terminy zajęć
Weekendy. Dokładne terminy ustalone będą po rozpoczęciu roku akademickiego, informacja będzie podana na stronie www. Godziny zajęć będą ustalane ze słuchaczami.
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
materiały do konwersatoriów i laboratoriów
Wymagane dokumenty
podanie ERK
Program studiów

Semestr zimowy:

• Podstawowe techniki i narzędzia testowania oprogramowania (20 konw + 20 lab), 210h pracy własnej

• Podstawy programowania w sieci Internet (20 lab), 180h pracy własnej

• Systemy baz danych (20 lab), 180h pracy własnej

• Wybrane elementy systemów operacyjnych (20 lab), 130h pracy własnej

Semestr letni:

• Techniki i narzędzia automatyzacji testowania oprogramowania (20 konw + 20 lab), 400h pracy własnej

• Zarządzanie i dokumentowanie procesu testowania (20 konw + 10 lab), 20h pracy własnej

• Praktyczne wprowadzenie do programowania (30 lab), 380h pracy własnej

Efekty uczenia się

WIEDZA

Absolwent ma wiedzę w zakresie podstaw testowania i zapewniania jakości oprogramowania; zna i rozumie potrzebę wdrożenia procesu testowego w firmie; ma wiedzę w zakresie technik projektowania testów; ma wiedzę w zakresie zarządzania procesem testowym; zna i rozumie potrzebę dokumentowania procesu testowego; ma wiedzę w zakresie automatyzacji testów.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi projektować, implementować i wykonywać efektywne przypadki testowe; potrafi analizować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem defektów; potrafi opracować plan testów; potrafi zautomatyzować testy nadające się do automatyzacji; potrafi zaplanować, przygotować i skonfigurować środowisko testowe; potrafi przeprowadzać nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu testowego; potrafi zarządzać zespołem testerów w organizacji; potrafi efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami w projekcie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent ma świadomość doskonalenia się w zakresie testowania przez całe życie; rozumie potrzebę efektywnej komunikacji z współpracownikami i klientem; ma świadomość konieczności zachowania w pracy testera zasad etyki zawodowej.

Kierownik studiów
dr hab. Adam Roman
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie testowania oprogramowania