Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu
Opłata za studia podyplomowe
7 500 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 7533, 12 664 6628
Godziny przyjęć w sekretariacie
pn-pt, 10:00-14:00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
posiadanie tytułu magistra lub licencjata; adresat studiów: osoby związane z informatyką poprzez ukończony kierunek studiów, pracę, własne zainteresowania
Zasady-rekrutacji

Rekrutacja przez ERK; decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokładny harmonogram rekrutacji będzie dostępny w systemie ERK.
Limit przyjęć
min. 12 osób maks. 40 osób
Początek studiów
połowa października 2019r.
Opis studiów
Studia doskonalące, kształtujące umiejętność programowania, administrowania systemami operacyjnymi, zarządzania bazami danych.
Terminy zajęć
studia zaoczne: dwudniowe zjazdy odbywają się w soboty (od godz. 12:00) i niedziele (od godz. 9:00), raz lub dwa razy w miesiącu; dodatkowo słuchacz uczestniczy w nowoczesnych formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne, konsultacje elektroniczne (chat)
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
program studiów, aktualny harmonogram
Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia

2. Jedno zdjęcie

3. Kwestionariusz osobowy studiów podyplomowych

4. Odpis dyplomu studiów wyższych

Dokumenty należy dostarczyć osobiście po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na studia.

Program studiów

1. Systemy operacyjne Windows i Unix (15h w.+ 15h konw.)

2. Administracja UNIX albo Administracja Windows (jeden przedmiot do wyboru) (30h konw.)

3. Inżynieria oprogramowania (15h w. + 15h konw.)

4. Relacyjne bazy danych (15h w. + 30h konw.)

5. Programowanie obiektowe w języku Java (30h w. + 30h konw.)

6. Współczesne kierunki informatyki:

• Obliczalność algorytmów (6h w.)

• Złożoność algorytmów (6h w.)

• Kryptografia (6h w.)

• Systemy rozproszone (6h w.)

• Systemy sztucznej inteligencji (6h w.)

7. Wybrane zagadnienia informatyki (jeden przedmiot do wyboru) (30h konw.): Tworzenie aplikacji internetowych, Sieci komputerowe, SQL Serwer, Java - programowanie zaawansowane, Systemy rozproszone

8. Projektowanie oprogramowania (10 h w. + 10h konw.)

Szczegółowy program studiów dostępny na stronie http://www.ii.uj.edu.pl/program_podyplomowe_ionb 

Efekty uczenia się
Absolwent posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub UNIX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie. Absolwent zna wszelkie aspekty produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wytworzenie, aż do jego wdrażania i administrowania. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach zajmujących się zaawansowanymi technologiami projektowania i wytwarzania oprogramowania, projektowania i wdrażania baz danych, jak również wybranych elementów zarządzania projektem informatycznym. Absolwent posiada solidną wiedzę na temat administracji serwerami: od instalacji, konfiguracji i backupów po zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa, wydajności i replikacji.
Kierownik studiów
dr hab. Anna Ochal
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
studia doskonalące, otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie inżynierii oprogramowania