Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Wydział
Wydział Historyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Historyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Opłata za studia podyplomowe
2 600 zł
Adres
ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków
Telefon
12 663 15 39
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00 oraz w weekendy kiedy są zjazdy
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku
Rekrutacja
dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów
Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 50 osób
Termin rekrutacji
od 01.06.2020 do 30.08.2020
Początek studiów
1 października 2020 roku
Opis studiów
Studium zapewnia możliwość kontynuowania edukacji w zakresie muzealnictwa ogólnego na poziomie ponad licencjackim oraz pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone Rozporządzeniem MKiDN z dnia 7 sierpnia 2012 roku (Dziennik Ustaw z 17 sierpnia 2012 roku, pozycja 937). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz specjalistów z wybranych muzeów. Program Studium obejmuje ponad 200 godzin zajęć podzielonych na 10 sesji, z których każda trwa od piątku do niedzieli. Spotkania odbywają się raz w miesiącu między październikiem a lipcem. Warunkiem otrzymania dyplomu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie z nich zaliczeń oraz pozytywna ocena z pracy.
Terminy zajęć
piątki w godzinach od 14.00 do 20.00; soboty w godzinach od 9.00 do 20.00; niedziele w godzinach od 8.30 do 12.00 Niedziele 8.30:00 – 12:00.
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
  • kwestionariusz osobowy
  • zdjęcie
  • ksero dyplomu ukończonych studiów
Kierownik studiów
dr Stanisława Trebunia-Staszel
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia Podyplomowego Studium Muzeologicznego pozwala spełnić wymogi klasyfikacyjne dla uzyskania tytułu służbowego kustosza określone w art. 32a.1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 720).