Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

Wydział
Wydział Geografii i Geologii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Geografii i Geologii
Nazwa studiów podyplomowych
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS
Opłata za studia podyplomowe
5 400 zł
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 53 01
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski i angielski
Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku; Dodatkowe wymogi: Bierna znajomość języka angielskiego 
Rekrutacja
Kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną, w czasie której powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu Systemów Informacji Geograficznej.
Limit przyjęć
min. 10 osób maks. 45 osób
Opis studiów
Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Celem studiów jest poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacji geograficznej.

W programie studiów przewidziano następujące zagadnienia: 1. Wprowadzenie do geoinformatyki (8 ECTS), 2. Modele i bazy danych przestrzennych (8 ECTS), 3. Pozyskiwanie danych przestrzennych (8 ECTS), 4. Analiza i wizualizacja danych przestrzennych (8 ECTS), warsztaty stacjonarne (8 ECTS) oraz moduły do wyboru (5 ECTS).

Studia prowadzone są w ramach międzynarodowego programu UNIGIS. Jest to sieć uniwersytetów z całego świata, założona w 1990 roku w celu kształcenia z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS) metodą nauki na odległość. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy). Program studiów UNIGIS odpowiada standardom światowym (GIS&T Body of Knowledge), nawiązując również do polskich realiów i doświadczeń.

Terminy zajęć
Zajęcia w trybie e-learningowym rozpoczynają się w X i trwają rok. Zjazdy (5 / rok) trwają 1-2 dni. Szczegółowy harmonogram zjazdów i modułów kształcenia jest podawany na początku zajęć.
Punkty ECTS
45
Wymagane dokumenty
Podanie skierowane do Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zawierające charakterystykę zainteresowań i umiejętności z zakresu GIS, dowód osobisty lub paszport do wglądu w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jacek Kozak
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Uczestnik studiów UNIGIS uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyplom UNIGIS International Association.