Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Wydział
Wydział Geografii i Geologii
Jednostka prowadząca studia
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ we współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego
Nazwa studiów podyplomowych
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 64 91
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Dyplom studiów co najmniej pierwszego stopnia; doświadczenie w pracy związanej z projektami miejskimi (w tym rewitalizacją), praca w samorządzie lokalnym lub w organizacji pozarządowej na obszarze zdegradowanym lub rewitalizowanym.

Rekrutacja
 • I etap – złożenie dokumentów
 • II etap (przy przekroczeniu max liczby zgłoszeń) – rozmowa kwalifikacyjna
Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 30 osób
Termin rekrutacji
od 09.07.2020 do 09.10.2020
Początek studiów
24 października 2020 roku
Opis studiów

Studia są skierowane do pracowników administracji publicznej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Warunkiem przyjęcia jest przynajmniej półroczne doświadczenie w projektach miejskich.

Celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów o wiedzy i umiejętnościach praktycznych zgodnych ze standardami w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, w tym:

 • rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
 • delimitacji tych obszarów,
 • informacji przestrzennej w zarządzaniu rewitalizacją,
 • społecznych aspektów rewitalizacji,
 • instrumentów i metod finansowania rewitalizacji miast.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej zajmujących się rewitalizacją miast, w zakresie kompleksowej organizacji i optymalnego finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Studia trwają od listopada do października roku następnego i obejmują 194 godziny zajęć, w tym 100 godzin e-learningu, 4 zjazdy (2 na Uniwersytecie Jagiellońskim i 2 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz 2 wizyty studyjne (wizje lokalne i warsztaty z praktykami) w 2 rewitalizowanych miastach w Polsce.

Dwie wizyty studyjne, realizowane w ramach SP, odbędą się w wybranych w trakcie szkoleń miastach; dojazd na wizyty oraz nocleg na miejscu będzie refundowany.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do pełnienia roli koordynatorów i zarządców kompleksowych działań rewitalizacyjnych w polskich miastach rządczych.

Terminy zajęć
sobota-niedziela w godzinach od 10.30 do 17.00
Punkty ECTS
60
Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie na studia
 • życiorys
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu dostępu do internetu
 • 2 fotografie (35 mm x 45 mm)
 • dowód wpłaty czesnego na konto uczelni
 • ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
 • numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej wpłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione
Kierownik studiów
prof. dr hab. Bolesław Domański
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Uczestnicy nabędą w szczególności umiejętności:
 • delimitacji obszarów zdegradowanych w miastach wymagających rewitalizacji,
 •  formułowania celów społecznych, gospodarczych i przestrzennych rewitalizacji przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju,
 •  wykorzystania instrumentów prawnych, instytucjonalnych i finansowych rewitalizacji,
 • stosowania narzędzi aktywizacji i partycypacji społecznej na obszarach rewitalizacji oraz organizacji partnerstwa (PPP i PUP),
 • wykorzystania różnych źródeł i procedur finansowania rewitalizacji,
 • monitoringu i ewaluacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani do pełnienia roli koordynatorów i zarządców kompleksowych działań rewitalizacyjnych w polskich miastach.