Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe studia dla tłumaczy

Wydział
Wydział Filologiczny
Jednostka prowadząca studia
Katedra Przekładoznawstwa
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe studia dla tłumaczy
Opłata za studia podyplomowe
4 800 zł
Adres
Al. Mickiewicza 9A pok. 408, 31-120 Kraków
Telefon
12 663 43 82
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek: 10.00-14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Opis studiów

Podyplomowe studia dla tłumaczy mają na celu profesjonalne kształcenie w zakresie praktyki tłumaczenia, wsparte niezbędną podbudową teoretyczną przekazywaną w formie wykładów. W zależności od wybranej ścieżki: tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe lub tłumaczenia ustne, w trakcie intensywnych zajęć o charakterze warsztatów uczestnicy studiów doskonalą praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego – specjalistycznego, tłumaczenia wykonywanego w formie poświadczonej i tłumaczenia ustnego środowiskowego lub tłumaczenia ustnego konferencyjnego. Ćwiczenia z tłumaczenia pisemnego odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w nowoczesne narzędzia wspomagające pracę tłumacza (CAT tools), natomiast zajęcia z tłumaczeń ustnych – w laboratorium do tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) i konsekutywnych.  Studia w zakresie każdej z trzech specjalizacji kończą się egzaminem praktycznym w ww. pracowniach komputerowych lub laboratoriach tłumaczeniowych, potwierdzającym uzyskanie profesjonalnych kompetencji translatorskich. Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

 

Terminy zajęć
piątki po południu, soboty, niedziele w zależności od grupy językowej
Punkty ECTS
34
Kierownik studiów
dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ