Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia dla nauczycieli

Wydział
Wydział Chemii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Chemii
Nazwa studiów podyplomowych
Chemia dla nauczycieli
Obszar kształcenia
Obszar nauk społecznych
Obszar nauk ścisłych
Opłata za studia podyplomowe
4 500 zł
Adres
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków
Telefon
12 686 24 32
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
3
Język wykładowy
polski
Opis studiów
Studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od września 2019 roku standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu chemia na różnych poziomach edukacji szkolnej, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; będzie posiadał umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; będzie umiejętnie komunikował się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; będzie wykazywał się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; będzie praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Terminy zajęć
wybrane soboty (8.00-14.45) i niedziele (8.00-13.00)
Punkty ECTS
35
Kierownik studiów
dr Paweł Bernard
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Uprawnienia do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.