Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podyplomowe studia z biologii molekularnej

Wydział
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe studia z biologii molekularnej
Opłata za studia podyplomowe
3 500 zł
Adres
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 60 00
Godziny przyjęć w sekretariacie
w dni powszednie w godzinach od 9.30 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów
Studia doskonalące – zapoznanie z nowymi osiągnięciami biologii molekularnej od strony teoretycznej oraz zapoznanie się z wybranymi technikami badawczymi biologii molekularnej. Program realizowany jest w ramach około 200 godzin wykładów i około 70 godzin ćwiczeń-demonstracji. Program studiów realizowany jest podczas osiemnastu weekendowych zjazdów, w tym sześciu sesjach ćwiczeniowych. Ćwiczenia odbywają się w grupach maksymalnie dwunastoosobowych w salach laboratoryjnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Terminy zajęć
soboty w godzinach od 9.00 do 18.00, niedziele w godzinach od 9.00 do 14.00; przeważnie dwie sesje weekendowe w miesiącu
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr Tomasz Panz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Orientacja w najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej. Poznanie technik używanych do badań biologicznych na poziomie molekularnym. Studia, w przypadku spełnienia warunków do ich zaliczenia, kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.