Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia sądowa

Rok rozpoczęcia edycji
2023/2024
Wydział
Wydział Biologii
Jednostka prowadząca studia
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. dr Jana Sehna w Krakowie
Nazwa studiów podyplomowych
Biologia sądowa
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 36 (Kierownik studiów dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ)
Telefon
12 664 50 58 (sekretariat studiów mgr Marta Pis)
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek od 09.00 do 10.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

dyplom co najmniej licencjata na dowolnym kierunku

Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia / dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 60 osób
Początek studiów
1 października 2023 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe Biologia sądowa nie będą prowadzone w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pragnących poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące zastosowań nauk biologicznych w rozwiązywaniu problemów z zakresu kryminalistyki. Adresatami oferty studiów podyplomowych Biologia sądowa są przede wszystkim osoby, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także absolwenci kierunków biologicznych lub medycznych, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych. Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. Słuchacze będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz możliwościami zastosowania metod analiz biologicznych w postępowaniu dowodowym. Program zajęć umożliwi uczestnikom studiów pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktyczną na temat nowoczesnych technik analitycznych oraz interpretacji wyników badań, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności zawodowej.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziałów Biologii oraz Geografii i Geologii, a także Collegium Medicum oraz pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Obie instytucję są renomowanymi jednostkami, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest fakt, że większość z wykładowców należy do grona biegłych sądowych, co umożliwi studentom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania i interpretacji ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Celem studiów jest:

  • uzyskanie wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk przyrodniczych i medycznych stosowanych w ekspertyzach sądowych, w tym: antropologii sądowej, entomologii sądowej, genetyki sądowej, gleboznawstwa, mikrobiologii lekarskiej, medycyny sądowej, palinologii, tafonomii, toksykologii oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej,
  • uzyskanie wiedzy o metodach analizy materiału biologicznego i ich wykorzystaniu w postępowaniu dowodowym,
  • nabycie umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego oraz szczegółowej dokumentacji miejsca zdarzenia,
  • nabycie umiejętności oceny i oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych,
  • nabycie umiejętności określania okoliczności i miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego,
  • przygotowanie się do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami, lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.
Terminy zajęć
10 weekendów w semestrze I i 10 weekendów w semestrze II. W soboty zajęcia będą się odbywać w godzinach od 9.00 do 18.00, w niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00. W każdym semestrze, jedne zajęcia będą odbywać się w piątek.
Punkty ECTS
60
Program studiów
Kierownik studiów
dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów podyplomowych Biologia sądowa posiada:

  • umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego
  • umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowania badań biologicznych i chemicznych w postępowaniu dowodowym