Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medycyna bólu

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Medycyna bólu
Opłata za studia podyplomowe
5 700 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
1 października 2022 r.
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych.

Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.

W ramach praktyk klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady:

  • klinicznej oceny chorego z bólem
  • postawienia diagnozy
  • stalenia programu wielokierunkowego leczenia

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu przyczyniające się do poprawy jakości życia pacjentów.

Program studiów przygotowany jest według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain, a także nowych wytycznych IASP i EFIC dotyczących edukacji.

Terminy zajęć
według ustalonego harmonogramu spotkań: sobota 9.00-18.00; niedziela 9.00-13.00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Anna Przeklasa-Muszyńska
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające m. in.:

  • kompleksową opiekę nad pacjentem obejmującą diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych z zespołami bólu przewlekłego
  • uśmierzanie bólu ostrego 
  • udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności medycznych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.