Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Medycyna ekstremalna i medycyna podróży
Opłata za studia podyplomowe
7 500 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 03
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
październik 2020 roku
Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej. Studia prezentują wielokierunkowe podejście do specyfiki i zagadnień związanych z medycznymi aspektami działalności człowieka w warunkach ekstremalnych.

Wykładowcami są polscy eksperci oraz praktycy o dużym doświadczeniu w zakresie medycyny ekstremalnej i medycyny podróży.

W ramach zajęć prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z:

  • medycyną nurkową
  • medycyną wysokogórską
  • medycyną pustynną i polarną
  • medycyną tropikalną i medycyną podróży
  • medycyną ekspedycyjną
  • medycyną katastrof
  • medycyną konfliktów zbrojnych
  • ratownictwem i ewakuacją
  • medycyną sportową

Są to jedyne studia podyplomowe w Polsce obejmujące tematykę medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Program studiów wzorowany jest na programach opracowanych przez Wilderness Medicine Society. Program ten stanowi unikatowy w skali Polski, a także w tej części Europy cykl wykładów i zajęć praktycznych.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Wysokogórskiego oraz patronat Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Terminy zajęć
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów. Zajęcia warsztatowe będą realizowane w oparciu o infrastrukturę zewnętrzną umożliwiającą realizację zajęć praktycznych określonych programem studiów podyplomowych.
Punkty ECTS
35
Kierownik studiów
dr hab. Piotr Major, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Absolwent studiów uzyska umiejętności umożliwiające m. in.: świadomy udział w kompleksowej opiece medycznej w zakresie działań związanych z pacjentem podejmującym działalność w warunkach ekstremalnych obejmujących m.in.: działalność w górach wysokich, nurkowanie, podróże w rejony tropikalne i polarne, działalność związaną z konfliktami zbrojnymi i zdarzeniami masowymi, a także wyczynowe uprawienie sportu.

Absolwent będzie potrafił zdefiniować oraz zaproponować możliwe rozwiązanie potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z działalnością człowieka w wybranych warunkach określonych jako ekstremalne.