Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medycyna bólu

Wydział
Wydział Lekarski
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Medycyna bólu
Opłata za studia podyplomowe
5 200 zł
Adres
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Telefon
12 341 19 07
Godziny przyjęć w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe Medycyna bólu zostaną opublikowane wkrótce na stronie internetowej irk.uj.edu.pl

Początek studiów
marzec
Opis studiów
Studia podyplomowe Medycyna bólu nie są prowadzone w roku akademickim 2020/2021.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi najnowszej wiedzy w zakresie m. in.: mechanizmów powstawania bólu, klinicznej oceny bólu, farmakoterapii, leczenia bólu, rehabilitacji, psychologii bólu oraz technik interwencyjnych.

Studia prezentują wielokierunkowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta z bólem przewlekłym.

W ramach praktyk klinicznych prowadzonych w wiodącym ośrodku akademickim zajmującym się leczeniem bólu słuchacze poznają zasady:

  • klinicznej oceny chorego z bólem
  • postawienia diagnozy
  • stalenia programu wielokierunkowego leczenia

Zdobyta wiedza umożliwi słuchaczowi wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w leczeniu bólu przyczyniające się do poprawy jakości życia pacjentów.

Program studiów przygotowany jest według wytycznych IASP Core Curriculum for Professional Education in Pain, a także nowych wytycznych IASP i EFIC dotyczących edukacji.

Terminy zajęć
sobota od 9.00 do 18.00; niedziela od 9.00 do 13.00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyska umiejętności umożliwiające m. in.:

  • kompleksową opiekę nad pacjentem obejmującą diagnostykę, leczenie i rehabilitację chorych z zespołami bólu przewlekłego
  • uśmierzanie bólu ostrego
  • udzielanie konsultacji lekarzom innych specjalności medycznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, ukończenie studiów będzie przygotowywać do uzyskania umiejętności w zakresie medycyny bólu potwierdzonej przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.