Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza biznesowa

Rok rozpoczęcia edycji
2023/2024
Wydział
Wydział Matematyki i Informatyki
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
Nazwa studiów podyplomowych
Analiza biznesowa
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
Telefon
12 664 66 28
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek - piątek w godzinach od 10.00 do 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana, ale alecana (na poziomie co najmniej B2) ze względu na powszechne używanie tego języka w branży IT.

Rekrutacja

dokonanie zgłoszenia/dostarczenie dokumentów

Limit przyjęć
min. 18 osób maks. 25 osób
Początek studiów
1 października 2023 roku
Opis studiów

Studia skierowane są do osób stawiających pierwsze kroki w roli analityka biznesowego, a także do osób spoza branży IT zainteresowanych zdobyciem wiedzy dotyczącej pracy i warsztatu analityka biznesowego. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w roli analityka biznesowego poprzez dostarczenie podstaw wiedzy w zakresie analizy procesów biznesowych oraz kompetencji miękkich. Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na dostarczanie wiedzy poprzez doświadczenie. Zajęcia koncentrują się na rozwoju warsztatu analitycznego uczestników oraz praktycznych umiejętności twardych i miękkich. Analityk biznesowy to osoba działająca na styku IT i biznesu. Kompetencje analityczne są niezbędne m.in. w sektorach: informatycznym, finansowym, ubezpieczeniowym, energetycznym i wielu innych. Skuteczny analityk łączy kompetencje merytoryczne z silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, występuje w roli eksperta dziedzinowego, a jednocześnie negocjatora, czy facylitatora. Analityk jest kluczową osobą w projekcie bezpośrednio wpływającą na jego powodzenie.

Studia mają w przeważającej mierze charakter praktyczny i warsztatowy, co sprzyja efektywnemu i skutecznemu uczeniu się.

Dla chętnych słuchaczy istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IREB Foundation Level po promocyjnej cenie (740 PLN brutto).

Terminy zajęć
soboty i niedziele, 8:00 - 16:00
Punkty ECTS
60
Kierownik studiów
dr hab. Adam Roman, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika

Absolwent studiów "Analiza biznsowa" posiada wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw analizy biznesowej (w tym wiedzy potrzebnej do uzyskania certyfikatu IREB), a także wiedzę i umiejętności w zakresie: inżynierii wymagań, modelów cyklu życia z naciskiem na metodyki zwinne, pracy w zespole Scrumowym, modelowania wymagań i procesów biznesowych (np. UML, BPMN), analitycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, efektywnej komunikacji z klientem i zespołem wytwórczym, architektury informacji, technik analitycznych, budowania mapy produktu, korzystania z narzędzi wspomagających pracę analityka biznesowego, przeprowadzania analizy biznesowej, prowadzenia spotkań z interesariuszami, rozpoznawania i zaspokajania wymagań klienta, dobierania właściwych technik do określonych problemów.