Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów – rok akademicki 2022/2023

Podyplomowe Studium Retoryki

Wydział Polonistyki
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo bankowe

Katedra Prawa Rzymskiego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo dowodowe

Pracownia Kryminalistyki
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie

Katedra Prawa Karnego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Katedra Prawa Karnego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo medyczne i bioetyka

Katedra Bioetyki i Prawa Medycznego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo nieruchomości

Katedra Prawa Cywilnego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym

Katedra Prawa Rzymskiego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo własności intelektualnej

Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Prawo zamówień publicznych

Katedra Polityki Gospodarczej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Psychogeriatria z elementami neuropsychologii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Psychologia transportu

Instytut Psychologii Stosowanej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Psychoonkologia w praktyce klinicznej

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Public Relations

Instytut Ekonomii Finansów i Zarządzania
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ we współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Studia Literacko-Artystyczne

Wydział Polonistyki
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Studia Podyplomowe Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Studia prawa pracy

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023