Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów – rok akademicki 2022/2023

Kosmetologia praktyczna

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Lean Management oraz Lean Office

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

MBA w ochronie zdrowia

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Medycyna bólu

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Medycyna ekstremalna i medycyna podróży

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Medycyna górska

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Menedżer sportu

Instytut Przedsiębiorczości
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Neurologopedia z elementami audiofonologii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Wydział Chemii
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Ochrona praw człowieka w związku z przetwarzaniem danych osobowych - studia zaawansowane dla prawników i specjalistów z zakresu danych osobowych

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Instytut Pedagogiki
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Podstawy psychoterapii

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Podyplomowe studia dla tłumaczy

Katedra Przekładoznawstwa
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Podyplomowe Studia Redaktorskie

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Podyplomowe studia z biologii molekularnej

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Podyplomowe Studium Muzeologiczne

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023

Podyplomowe Studium Retoryki

Wydział Polonistyki
Rok rozpoczęcia edycji: 2022/2023