Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia sądowa

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Biologii
Jednostka prowadząca studia
Instytut Zoologii we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. dr Jana Sehna w Krakowie
Nazwa studiów podyplomowych
Biologia sądowa
Opłata za studia podyplomowe
6 000 zł
Adres
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 36 (Kierownik studiów dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ)
Telefon
12 664 50 58 (sekretariat studiów mgr Marta Pis)
Godziny przyjęć w sekretariacie
wtorek od 10.00 do 11.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Kryteria kwalifikacji słuchaczy
kwalifikacja uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń
Wymagania wstępne
dyplom licencjata i/lub magistra  na dowolnym kierunku
Limit przyjęć
min. 16 osób maks. 60 osób
Początek studiów
1 października 2022 roku
Opis studiów
Studia podyplomowe Biologia sądowa nie będą prowadzone w roku akademickim 2022/2023.

Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich pragnących poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące zastosowań nauk biologicznych w rozwiązywaniu problemów z zakresu kryminalistyki. Adresatami oferty studiów podyplomowych Biologia sądowa są przede wszystkim osoby, które z racji posiadanego wykształcenia, a także wykonywanego lub planowanego zawodu będą związane z kryminalistyką, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także absolwenci kierunków biologicznych lub medycznych, którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące metod stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych. Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych. Jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. Słuchacze będą mogli zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy oraz możliwościami zastosowania metod analiz biologicznych w postępowaniu dowodowym. Program zajęć umożliwi uczestnikom studiów pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktyczną na temat nowoczesnych technik analitycznych oraz interpretacji wyników badań, które będą mogli wykorzystywać w swojej działalności zawodowej.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziałów Biologii oraz Geografii i Geologii, a także Collegium Medicum oraz pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Obie instytucję są renomowanymi jednostkami, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Dużą zaletą studiów podyplomowych w zakresie biologii sądowej jest fakt, że większość z wykładowców należy do grona biegłych sądowych, co umożliwi studentom zapoznanie się z praktycznymi aspektami wykonywania i interpretacji ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Celem studiów jest:

  • uzyskanie wiedzy w zakresie wybranych obszarów nauk przyrodniczych i medycznych stosowanych w ekspertyzach sądowych, w tym: antropologii sądowej, entomologii sądowej, genetyki sądowej, gleboznawstwa, mikrobiologii lekarskiej, medycyny sądowej, palinologii, tafonomii, toksykologii oraz zastosowań metod statystycznych w kryminalistyce i administracji sądowej,
  • uzyskanie wiedzy o metodach analizy materiału biologicznego i ich wykorzystaniu w postępowaniu dowodowym,
  • nabycie umiejętności samodzielnego pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego oraz szczegółowej dokumentacji miejsca zdarzenia,
  • nabycie umiejętności oceny i oznaczania materiału, który zebrano na miejscu zdarzenia i prawidłowego przygotowania ekspertyz sądowych,
  • nabycie umiejętności określania okoliczności i miejsca zdarzenia na podstawie dostarczonego lub samodzielnie zebranego biologicznego materiału dowodowego,
  • przygotowanie się do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami, lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.
Terminy zajęć
10 weekendów w semestrze I i 10 weekendów w semestrze II w soboty zajęcia będą się odbywać w godzinach od 9.00 do 18.00, w niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00. W każdym semestrze, jedne zajęcia będą odbywać się w piątek.
Punkty ECTS
60
Program studiów
Kierownik studiów
dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ
Kwalifikacje uzyskane przez uczestnika
Uzyskana wiedza będzie pomocna pracownikom laboratoriów kryminalistycznych oraz pracownikom policji, prokuratur, sądów oraz adwokatów, którzy opierają się na wynikach pracy biegłych sądowych z zakresu nauk biologicznych.