Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania kliniczne produktów leczniczych

Rok rozpoczęcia edycji
2022/2023
Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum
Nazwa studiów podyplomowych
Badania kliniczne produktów leczniczych
Opłata za studia podyplomowe
6 300 zł
Adres
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Telefon
12 620 58 20
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godzinach od 9.00 do 14.00; wybrane dni w weekendy podczas zjazdów
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Początek studiów
8 października 2022 roku
Opis studiów
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych produktów leczniczych posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych produktów leczniczych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania i prowadzenia badań. Posiadają podstawowe wiadomości dotyczące zakresu i uwarunkowań badań klinicznych produktów leczniczych, znają terminologię i definicje związane z procesem rozwoju produktów leczniczych i pracą z dokumentacją badania klinicznego oraz posiadają kompetencje społeczne związane z planowaniem i prowadzeniem badań produktu leczniczego. Założone efekty uczenia się, nabyta wiedza, oraz umiejętności praktyczne będą przydatne: monitorom badań klinicznych (CRA), zatrudnionym w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatom na takie stanowiska, a także badaczom i ich współpracownikom, współdziałającym z CRO oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego. Wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają również na czynne uczestniczenie i kierowanie projektem wprowadzania nowego produktu leczniczego na rynek.
Terminy zajęć
soboty w godzinach od 10:00 do 19:00, niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00
Punkty ECTS
30
Kierownik studiów
dr hab. Barbara Wiśniowska